Etikettarkiv: Hjälpmedel

Tidsenliga lärverktyg

Att använda digitala verktyg i undervisningen kan gynna alla elevers måluppfyllelse, inte bara de elever med läs- och skrivsvårigheter. Det ger läraren möjligheter att variera och individualisera undervisningen. Att digitalisera sig som lärare innebär att man måste förändra sin undervisningen från grunden. Det fungerar inte att byta ut pennan mot en dator. Mer om detta kan du läsa i Skolverkets artikel ”Tidsenliga lärverktyg hjälper de med läs- och skrivsvårigheter”. 

Annonser

FriendlyReader – sammanfattar en längre text

FriendlyReader är en enkel webbtjänst som kan sammanfatta en längre text och föreslå synonymer till många vanliga svenska ord. Du kan även markera en mening i taget och få texten förstorad. Tjänsten kan användas av våra elever som tycker att det är svårt att läsa längre texter och som vill få det viktigaste först.