Kategoriarkiv: Pedagogisk kompetens

Synligt lärande, se din undervisning med elevernas ögon!

John Hattie, professor i pedagogik har gjort en stor forskningsstudie på över 800 metaanalyser kring vad som ger bäst effekt för lärandet i skolan. Nästan allt som vi gör i skolan har effekt på lärandet men det behövs medvetna strategier för att förbättra det som ger allra bäst effekt och framförallt strategier för undervisningen. Hatties studie bygger på effektforskning och han menar att det som ligger över en effektstorlek på över 0.4 bör vi i skolan diskutera. 

Det som ger högst effekt när det gäller eleven är självskattning av egna prestationer och mål (1.44).  Eleven måste ha en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Eleven måste få utmanande mål och känna ett inre och delat engagemang att nå dessa mål.

När det gäller hemmet så är den största effekten hemmiljön (0,57) och det är då föräldrars förväntningar och ambitioner som påverkar.

De mest kraftfulla skoleffekterna är klimatet i klassrummet, hur man influeras av klasskamrater och uppförandet i klassrummet/studiero (0.80). Snabbare studiegång (0.88) är ett alternativ till särskilda klasser för begåvade elever. Forskningen visar att det inte är så viktigt vilken skola man går i men däremot vilken lärare man har.

En god lärare har passion, ser utmaningar i sina ämnen, skapar goda relationer till sina elever (0.72) och engagerar sig i elevernas lärprocesser. Det som ger högst effekt är att göra en gemensam videoanalys av undervisningen (0.88). Lärarens tydlighet i undervisningen avser att klargöra mål och kriterier för måluppfyllelse samt tydlighet kring organisation, förklaringar, exempel, handledd övning och bedömning av elevernas lärande (0.75).

I undervisningen gäller det att finna vägar för att engagera och motivera eleverna, Man bör hela tiden söka återkoppling på hur effektiv undervisningen är för alla elever. Den högsta effekten på undervisningen är tillhandahållandet av formativ bedömning (0.90) genom att fortlöpande ge framåtsyftande bedömning av elevens prestationer i förhållandet till målet. Det är också viktigt att ge mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd (0.77). Hur kommer IT och lärande in i detta?

IT kan underlätta för att nå ännu bättre framgång och även effektivisera vårt arbete bl a vad gäller formativ bedömning och klargörandet av mål och synliggörandet av aktiviteter.

Vill du läsa mer om detta så har jag sammanställt en ”anslagstavla” med länkar, filmer etc.

Annonser

Feedback med röstanteckningar i Google Drive

Nu finns det ytterligare argument för att använda Google Drive i undervisningen. Förutom att allt sparas automatiskt och du enkelt kan göra skriftliga kommentarer kan du nu mycket enkelt spela in kommentarer/feedback till elevers arbete i Google Drive med hjälp av appen ”Voice Comments”.

Hur gör man? Första gången du använder appen måste du installera den i din Google Drive genom att klicka på knappen skapa och anslut fler appar. Detta behöver du bara göra första gången. När appen är installerad och du vill spela in en röstkommentar så högerklickar du på dokumentet och väljer ”öppna med/Voice Comments. Därefter klickar du på inspelningsknappen och pratar in dina kommentarer, du kan också göra färgmarkeringar i dokumentet samtidigt som du pratar. Vill du veta mer så kika gärna på min instruktionsvideo

Bedömningsöversikten på it´s learning

Ett enkelt och överskådligt sätt för både lärare och elever att se bedömningarna på olika kursmoment på är att använda funktionen bedömningsöversikt. Se på nedanstående instruktionsfilm och tveka inte att kontakta mig om du funderar över något.

Ibland vill man nå en person snabbt och då kan det vara bra att använda funktionen snabbmeddelande som finns i vårt e-postprogram (både via webbläsare och installerad programvara). Jag har gjort en kort instruktionsfilm om vilka inställningar som du måste göra.

Tidsenliga lärverktyg

Att använda digitala verktyg i undervisningen kan gynna alla elevers måluppfyllelse, inte bara de elever med läs- och skrivsvårigheter. Det ger läraren möjligheter att variera och individualisera undervisningen. Att digitalisera sig som lärare innebär att man måste förändra sin undervisningen från grunden. Det fungerar inte att byta ut pennan mot en dator. Mer om detta kan du läsa i Skolverkets artikel ”Tidsenliga lärverktyg hjälper de med läs- och skrivsvårigheter”.